20/07

Aktivity NFA v rámci Letní filmové školy Uherské Hradiště

Na Letní filmové škole Uherské Hradiště se opět můžete setkat s činností archivu i jeho pracovníky prostřednictvím filmových úvodů, přednášek, výstavy i tradičního stánku. Zároveň NFA ze svých sbírek zapůjčil osm snímků na 35mm kopiích, čtyři DCP nosiče a jedno DVD.

 

  1. 7. – 6. 8. 2017, od 10:00 do 18:00, Hlavní třída

stánek Národního filmového archivu

– výběr publikací, DVD a Blu-ray nosičů, informace o archivu, setkání s pracovníky NFA.

 

  1. 7. – 6. 8. 2017 (vernisáž 28. 7. 2017, od 17:00), Reduta

František Čáp

– doprovodná výstava k retrospektivě autora (programová sekce Češi v zahraničí), kterou připravila kurátorka Marie Barešová v součinnosti s Filmovým klubem Vsetín.

 

  1. 7. – 5. 8. 2017, kino Hvězda

Fokus Švédsko / Němý film s živou hudbou

–  snímky v této sekci jsou opatřeny úvodem kurátora Věroslava Háby.

 

  1. 7. 2017, od 13:30, Klub kultury (sál 2)

Kam s tím aneb Dlouhodobé uložení audovizuálních děl

– praktická přednáška Digitální laboratoře na téma dlouhodobého uložení born-digital audiovizuálního obsahu s příklady řešení jak na úrovni instituce filmového archivu, tak na rovině osobní skrze tzv. „self-archiving“.

 

  1. 7. 2017, od 13:30, Klub kultury

Cesta Františka Čápa napříč Evropou

– přednáška kurátorky Marie Barešové v rámci autorovy retrospektivy (programová sekce Češi v zahraničí).