03/03

MK ČR vytvořilo rámec další spolupráce na digitálním restaurování

Národní filmový archiv děkuje Ministerstvu kultury ČR, které díky aktivitě ministra Daniela Hermana připravilo Memorandum o spolupráci na digitálním restaurování českého filmového dědictví. Dnes ho přijaly Ministerstvo kultury, Národní filmový archiv, Filmová a televizní fakulta AMU a Státní fond kinematografie.
Smyslem memoranda je na základě analýzy dosavadních zkušeností koordinovat přístupy k digitálnímu restaurování, vytvořit příznivé podmínky spolupráce a doporučit optimální postupy a kritéria hodnocení digitálního restaurování českých filmů tak, aby byly znovu zpřístupněny divákům v podobě co nejblíže odpovídající té, kterou měly v době svého prvního uvedení. K tomuto účelu ministr kultury jmenuje pětičlennou skupinu expertů. Ta rovněž definuje kvalitativní a kvantitativní kritéria, jež budou sloužit Státnímu fondu kinematografie zejména pro zahájení digitálního restaurování filmů, k nimž vykonává práva výrobce.

Více informací: https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/prijeti-memoranda-o-spolupraci-na-digitalnim-restaurovani-ceskeho-filmoveho-dedictvi-4-cs1898.html