26/01

Autoři vizuálního stylu NFA nominováni na ceny Czech Grand Design

Petr Babák, Jan Matoušek a Michal Krůl z Laboratoře jsou nominováni na Grafické designéry roku 2016 cen Czech Grand Design za vizuální styl NFA.

Více než tři roky trvající spolupráce mezi NFA a Laboratoří přinesla kompletní změnu vizuálního stylu archivu, navazující vizuální styl pro kino Ponrepo a jeho kavárnu i nové infosystémy pro původní budovy a pro nový depozitář archivu na Hradištku.

Část textu konceptu Petra Babáka ze srpna 2013: … „Vznikla sada motivů, v první fázi odkazujících na základní téma SBĚRU a ARCHIVACE. Na rozdíl však od filmu, který od začátku do konce člověk dokáže ovlivnit snad ve všech jeho složkách, šlo nám spíše o určité atavismy sběračství, o vzpomínku uloženou někde v hloubi z dětství, kdy jste sbírali kusy přírody, které jste mohli ovlivnit maximálně tak tlakem a délkou lisování. O vzpomínky, které pak už jako film star do svých filmů stejně otisknete, protože to bývají ty nejhlubší a nejvrásnitější orby. Motivy sběru jsou však proměnlivé a my je dolujeme ve sbírkách a v lidech NFA. NFA – tři znaky vyvedené v písmu Executive, jsou lapidárně tuhé, odvolávají se na stabilitu a pevnost instituce; pod nimi probíhají ty pravé sběračské orgie, šťavnaté bublání a ševelení.

Jedním okruhem jsou KYTKY, listy, halucinogenní vlčí máky, tisícileté přesličky a jiné sběračské krásy, plné zastaveného života a nepřenosného genomu; dalším okruhem je emoční CHEMIE, libido probíhající v mozku, které dokáže našlehat film do vrcholné extáze; dále jsou to konkrétní archivační ČÍSLA všech filmů uložených v suchých a přívětivých poličkách skladů NFA, a nakonec samotní MISTŘI. Tedy portréty těch, které z filmových pláten za ty roky filmování známe i neznáme. Všechny tyto VRSTVY, ano, ARCHIVOVÁNÍ JE PŘECE VRSTVENÍ, se budou dále objevovat ve všech podobách vizuálního stylu NFA. Stylu, který se dneškem neuzavírá. Budou se na něm podílet i samotní zaměstnanci – výzkumníci NFA, a který s lehkostí pojme jak gelovaného Hugo Haase, lepou Barbarellu nebo střapatého Rákosníčka. Stylu, který pojme technicky přísný vzoreček kmitajícího dopaminu i rozpínající se plíseň filmovou. Tu však mají v NFA dávno pod kontrolou!“

 

12189888_10205672516956635_4863262884614270413_n   11889493_10205267627274646_8736629747769666725_n

11117259_10204393941753054_3061084758927391551_n  11076291_10204393937312943_8322381412024133423_n11021209_10204398574388867_4507166540615110950_n  10451681_10204393938632976_2880994087971985000_n   18001_10204393938192965_4434487084751687473_n