27/11

Vyjádření NFA k článku v Lidových novinách ze dne 24.11.2016

Ředitel NFA Michal Bregant již delší dobu vede jednání s děkanem FAMU a s vedoucím Katedry zvukové tvorby tak, aby si všechny strany mohly vzájemně vyjasnit názory a najít společná řešení v problematice digitálního restaurování. Ředitel NFA také uvítal příslib děkana FAMU, že agresivním útokům ze strany některých pedagogů bude konec a budeme nadále jednat věcně a střízlivě. V podobném duchu se Michal Bregant obrátil osobním dopisem na akademickou obec FAMU (viz zde). Velmi nás proto mrzí, že se někteří představitelé FAMU rozhodli jít navzdory slibům cestou další mediální konfrontace otevřeným dopisem k filmu, který měl obnovenou premiéru již před rokem. Překvapuje nás také podoba samotného článku v Lidových novinách a na www.lidovky.cz, jehož autorka nedala navzdory základním pravidlům žurnalistické práce kritizované straně možnost vyjádřit se a nevyužila ani dřívější vyjádření, která jsou veřejně dostupná.

NFA jako paměťová a vědecká instituce se podobně jako mnohé filmové archivy po celém světe snaží filmům navrátit podobu, jakou měly při prvním promítání v kinech. To zahrnuje i případné drobné nedokonalosti, které se u současných filmů odstraňují v digitální postprodukci a které by se jistě mohly odstranit i u klasických děl. Pokud by se tak dělo, nešlo by už o restaurování, ale o remasterování. Proto také každému restaurování předcházejí náročné rešerše a jeho součástí jsou restaurátorské zprávy a odborné studie, které postup digitálního restaurování příslušného filmu zaznamenávají a osvětlují. Úspěchy takto digitalizovaných filmů na mezinárodních festivalech v Cannes i v Bologni snad dokládají, že názory na kvalitu digitálního restaurování v NFA jsou v mezinárodní vědecké i umělecké obci příznivé. Na mezinárodní ohlas je NFA hrdý, ale zároveň si uvědomuje, že digitální restaurování je relativně mladý obor a že je potřeba rozvinout kvalifikovanou a konstruktivní debatu nad otázkami s ním spojenými.

NFA ještě jednou zdůrazňuje, že velmi vítá nedávnou omluvu děkana FAMU za chování řešitelů týmu NAKI, který pod vedením prof. Marka Jíchy osobně napadal a urážel některé zaměstnance archivu. NFA však také doufá, že poslední vývoj neznamená přerušení spolupráce ze strany FAMU. Archiv totiž stojí o odborníky všech kinematografických profesí, kteří se budou chtít podílet na věcném dialogu na téma digitálního restaurování, který je živý i mimo hranice České republiky.