21/10

Cena Jeana Mitryho udělena Vladimíru Opělovi

Na letošním 35. festivalu němého filmu Le giornate del cinema muto v italském městě Pordenone byla udělena cena filmového historika Jeana Mitryho emeritnímu řediteli Národního filmového archivu Vladimírovi Opělovi.

Cenu získal za svou celoživotní činnost v oboru filmového archivnictví a za inovativní přístup k této profesi. Oceněno bylo také jeho dlouholeté působení v Mezinárodní federaci filmových archivů (FIAF) a Asociaci evropských archivů (ACE).

Vladimír Opěla pracuje v Národním filmovém archivu od roku 1965. V 70. letech prosadil restaurování filmů ve sbírkách archivu v souladu s novými vědeckými metodami. V  letech 1977-1979 dokázal pro NFA zajistit vybudování moderního depozitáře na barevné filmy a to i přes omezené finanční prostředky. V roce 2004 navrhl České komisi pro UNESCO a FIAF, aby se 27. říjen stal Světovým dnem audiovizuálního dědictví (právě 27. října 1980 přijalo UNESCO Doporučení k ochraně pohyblivých obrazů). V roce 2013 Vladimír Opěla převzal Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize za celoživotní zásluhy v péči o filmové dědictví. V čele NFA stál Vladimír Opěla od roku 1992 téměř dvě desítky let. V současnosti zde působí jako kurátor.

Cena Jeana Mitryho za celoživotní přínos v oblasti filmového archivnictví je udělována v rámci festivalu filmu Le giornate del cinema muto od roku 1986. Letošním nositelem je s Vladimírem Opělou i Hisashi Okajima, vedoucí kurátor Národního filmového centra v Tokiu. V předchozích letech získali tuto cenu významné osobnosti a instituce činné v oblasti filmových dějin, archivů a festivalů.

P16703081