13/10

Den rodinných filmů/Home Movie Day 15. října 2016

Stranou pozornosti NFA nezůstávají ani rodinné filmové kolekce, o jejichž shromažďování a záchranu tato instituce systematicky usiluje od roku 2000.  Rodinné filmy jsou pro každého tím nejcennějším zdrojem vzpomínek. Také však představují cenný artefakt historického a společenského poznání.

Původní filmový materiál o šířce 8mm, 9,5mm nebo 16mm, který byl amatérskými filmaři v minulosti využíván, je značně náchylný k postupné degradaci a zániku. Navíc technické vybavení nezbytné k promítnutí starých filmů je pro jejich vlastníky stále obtížněji dosažitelné. Z těchto důvodů se NFA již potřetí připojil k mezinárodní iniciativě Home Movie Day s nabídkou identifikace obrazového materiálu a jeho záchrany pro budoucnost.

Podobně jako v desítkách kinosálů ve více než dvaceti zemích Evropy, Asie, Jižní a Severní Ameriky, vyvrcholí akce v sobotu 15.10. v kině Ponrepo, které se od 14 hodin otevře všem návštěvníkům, kteří přinesou své rodinné nebo i jiné amatérské filmy různých formátů (8mm, 9,5mm, 16mm).  Odborní pracovníci NFA přinesené materiály posoudí a pokud o to budou mít majitelé zájem, některé z nich ještě týž den promítnou návštěvníkům kina. Zároveň seznámí příchozí se základními pravidly uchovávání a péče o amatérské filmy.

V případě historicky cenných filmů NFA nabízí archivaci filmového materiálu v klimatizovaných depozitářích, přičemž pro jeho majitele zajistí (na náklady NFA) kvalitní přepis originálního záznamu na moderní nosič (DVD atd.).

Setkání s rodinnými filmů zakončí v 17:30 projekce pásma sestaveného z materiálů již v NFA uložených.

Rodinné filmy – Utěšilovi – Rechzieglovi (1922, 20 min., Klánovice) 35 mm

Rodinné filmy – Kerbr Jan (1936 – 1938, 12 min., Karlín)

Rodinné filmy – Vojáček Václav (1938 – 1939, 8 min., Jevany)

Loučení s Andělem (B. Pricl – Fr. Šmíd, 1980, 7 min.)

Bylo to nutné? (B. Pricl – Fr. Šmíd, 1985, 9 min.)

Očekávání času (V. Kunc, 1988, 7 min.)

Letošní setkání s rodinnými filmy v kinu Ponrepo završí zhruba hodinové pásmo tematicky zaměřené na Prahu a její okolí. V ukázkách z rodinných kolekcí natočených v meziválečném období navštívíme Klánovice, Karlín, Libeň a Jevany.

Promítání zakončí trojice filmových dokumentů z osmdesátých let minulého století, jejichž autoři, zkušení filmaři, získali ocenění na mnoha amatérských soutěžních přehlídkách. Filmy Bedřicha Pricla sledují radikální zásah do vzhledu dvou architektonicky cenných pražských lokalit – Těšnova a smíchovského Anděla. Očekávání času Vladimíra Kunce si všímá několika míst v centru Prahy poznamenaných jednak hektickou atmosférou předvánočního času roku 1988, jednak povrchni třpytivostí socialismu nedlouho před jeho definitivním kolapsem.

S výjimkou prvního titulu promítnutého z filmového pásu 35 mm budou všechny filmy předvedeny v digitálních kopiích.

KONTAKT:

Jiří Horníček, kurátor amatérských a rodinných filmů

jiri.hornicek@nfa.cz

M: 778 522 723