18/07

NFA předkládá společné prohlášení ACE a IMAGO pro záchranu filmu

Národní filmový archiv (NFA), zakládající člen Evropské asociace filmových archivů (ACE), si Vás dovoluje informovat o společném prohlášení této asociace a federace IMAGO (European Federation of Cinematographers) k ochraně kinematografie.

Organizace ACE a IMAGO se ve společném prohlášení shodují především na následujících postojích:

  1. musí být zavedena důsledná a ucelená strategie pro shromažďování, uchovávání, digitalizaci, restaurování a zpřístupňování filmového dědictví a k tomu přiděleny náležité finanční zdroje;
  2. důraz je kladen jak na uchování filmů již vzniklých v digitální podobě, tak na digitalizaci filmového dědictví minulosti;
  3. digitalizaci filmů by měli zajišťovat profesionální archiváři;
  4. podporujeme spolupráci filmových archivářů s tvůrci;
  5. je nezbytné zachovat technologie a know-how výroby analogového filmu.

Národní filmový archiv se s tímto prohlášením pro ochranu kinematografie ztotožňuje a považuje jej za významný krok k rozvoji odborné debaty na téma digitalizace a restaurování filmových děl.

Plné znění prohlášení zde