03/11

NFA na MFDF v Jihlavě

Zpřístupňování  audiovizuálních sbírek má mnoho možností a aspektů; NFA představil divákům jihlavského festivalu tři z nich: klasickou projekci v kině, edici filmů na DVD a metodologickou debatu.

Do historie: Český pohřeb
„Pohřby představitelů české inteligence rozčleněné do dvou bloků nepodávají pouze dobový obraz o proměně smutečního obřadu či o vývoji filmového média. O první blog se postarala Lucie Česálková s dalšími kolegy z Národního filmového archivu, díla do druhého bloku vybral z archivu České televize dramaturg Karel Žalud. Smuteční reportáže kromě sociologického hlediska nabízí též specifický pohled na českou historii prizmatem pohřebního rituálu jako veřejné události. První pásmo zarámované lety 1914 až 1958 tak neoživuje pouze dokumentaristickou, ale i kolektivní paměť národa. Rétorika dokumentárních záznamů pohřbů předních osobností české inteligence totiž odpovídá rétorice režimu dané doby. Mrtví se stávají symboly a v jejich odkaze rezonují hodnoty, které odpovídají aktuální politické situaci a dobové atmosféře.“ (převzato z blogu dok.revue)

http://www.dokument-festival.cz/database/movie/22794%7CDo-historie-Cesky-pohreb-blok-1
http://www.dokument-festival.cz/database/movie/22799%7CDo-historie-Cesky-pohreb-blok-2-CT
http://www.dokrevue.cz/clanky/cesky-pohreb-obraz-cas-a-pocity

Film – náš pomocník. České krátké filmy 50. let
Lucie Česálková, pedagožka a vedoucí oddělení výzkumu NFA, představila kolekci čtyř DVD Film – náš pomocník. České krátké filmy 50. let. Diváci tak vůbec poprvé mají možnost vlastnit více než 600 minut výjimečných krátkých filmů, které se dotýkají témat průmyslu, zemědělství, zdravotnictví, zdravé výživy, branné výchovy, sportu, životního stylu a umění. Autorský výběr filmů provedla Lucie Česálková ve spolupráci se studentkami teorie a dějin filmu na FF Masarykovy univerzity, které se dílčím tématům věnovaly ve svých diplomových pracích. Vydává NFA a Filmexport Home Video s podporou Státního fondu kinematografie.
Kolekci bude možné zakoupit samostatně či jako doplněk k monografii s názvem Film – náš pomocník: Studie k (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let. Kniha, kterou vydá NFA v nejbližších týdnech, koncepčně shrne předcházející dlouhodobý výzkum na poli československého nonfikčního filmu.

http://www.dokument-festival.cz/database/movie/22425%7CFilm-nas-pomocnik

Panelová diskuze: Dokumentární film – minulost pro budoucnost
Součástí programu pro filmové profesionály byl také diskusní panel o kurátorském aspektu digitalizace a zpřístupňování kulturního dědictví, které se za NFA účastnila Lucie Česálková. Zástupci některých klíčových českých paměťových institucí (Virtuální národní fonotéka či Centrum vědeckých informací v Národním ústavu lidové kultury) a zástupci dalších relevantních institucí (CESNET, Státní fond kinematografie) diskutovali zejména o tom, jak z obrovských sbírek vybrat to, co digitalizovat a kdy, i o technických otázkách a institucionální kompetenci spojené s digitalizací.
„Debatu zahájil svým příspěvkem Lars Gaustad z National Library of Norway, vedoucí digitalizačního projektu uchování norského filmového dědictví. Hovořil zejména o tom, že společně s kolegy při digitalizaci nerozhodují podle stanoveného kánonu, ale přistupují ke všem filmům stejně. National Library je jedna z klíčových evropských institucí, která má dobrou a účinnou strategii. Diskuze byla rozčleněna do čtyř klíčových bodů a) co ze sbírek těchto institucí zveřejňovat, b) kdo o tom bude rozhodovat, c) jakým způsobem se archiválie zveřejní a c) kde na to získat finance. Diskuze vyústila v myšlenku, že archivy by se měly ideálně chovat jako knihovny, tedy otevřít své dveře všem. Prvním krokem je však apel na politický aparát, aby se o kulturní dědictví začal zajímat,“ napsala Kateřina Šardická ve festivalové dok.revue.
K tomuto panelu se ještě podrobněji vrátíme.

http://www.dokument-festival.cz/database/industry-programme-detail/22584%7CPANELOVA-DISKUZE-Dokumentarni-film-minulost-pro-budoucnost