O KNFA

O Knihovně Národního filmového archivu
Fond a sbírky KNFA
Projekty KNFA

*79 let (1943-2022)

Knihovna NFA je přes 75 let přirozeným centrem a součástí intelektuálního dění filmové komunity, v minulosti působila pod názvy Ústřední knihovna Československého filmu či Knihovna Československého filmového ústavu. Jejími uživateli spolu se studenty vždy byly významné osobnosti oboru kinematografie: filmoví tvůrci, historici, kritici, publicisté, pedagogové, spisovatelé, kurátoři. Pro bohatý knihovní fond, obsahující prameny od počátku kinematografie s mezinárodním přesahem a nepoškozené druhou světovou válkou, je vyhledávána badateli nejen z Evropy, ale i z celého světa.

Potěšující je zvyšující se návštěvnost původních zdrojů KNFA, a to on-line katalogu a Digitální knihovny NFA. On-line katalog je vyhledávaný pro obsažné bibliografické záznamy s anotacemi a věcným popisem z pohledu filmu. V katalogu je možno vyhledat textové dokumenty k více než 37 tisícům filmů, 49 tisícům personálií, 6 tisícům akcí a 7 tisícům korporací.

Tým knihovny o 10 lidech věnuje velkou pozornost kvalitě zpracování fondu a osobnímu přístupu k uživatelům. Rodinné prostředí studovny vytváří neformální atmosféru mezi knihovníky a uživateli. Zasvěcení čtenáři vědí, že internetové vyhledávače zobrazí 100 tisíc odpovědí na jeden dotaz, ale knihovník poskytuje správnou odpověď. V roce 2018 využilo osobního kontaktu na 2 tisíce návštěvníků.

Péče o sbírky spolu se službami patří k prioritám naší knihovny. V nové digitální podobě se podařilo zpřístupnit veřejnosti většinu periodických titulů oboru filmu vycházející na území dnešní České republiky v minulém století. Digitální knihovna NFA nabízí na 162 titulů českých filmových periodik z let 1911 – 2016 s fulltextovým vyhledáváním o rozsahu 25 tisíc čísel. Tato periodika původně vydávaná na „papírových nosičích“, byla souběžně s digitalizací převedena na mikrofilmy, které prodlužují jejich životnost minimálně o dalších sto let a které plní významnou archivační funkci.

V roce 2004 KNFA svým projektem Internetové informační zdroje pro oblast výzkumu v oboru filmu zlepšila základní informační zázemí pro vědeckou a výzkumnou práci on line přístupem do klíčových bibliograficko-faktografických databází renomovaných filmových institucí. Tento iniciační čtyřletý projekt vytvořil podmínky pro navazující projekty zkvalitňující informační infrastrukturu oboru „film studies“ na českých filmových školách. Nová generace zájemců o filmový obor tak má již patnáctým rokem zajištěn přístup k licencovaným databázím ze zahraničí s obsahem, který není běžně dostupný na internetu. Uživatelé KNFA získávají automaticky přístup do těchto zdrojů prostřednictvím svého čtenářského konta jako bonus k poskytovaným službám a mohou studovat vzdáleně z pohodlí svého domova či kolejí, kdykoliv potřebují.

Filmová knihovna získává, odborně zpracovává, uchovává a zpřístupňuje českou a výběrově zahraniční literaturu a periodika z oblasti filmu a představuje nejširší informační základnu v tomto oboru u nás. Digitální knihovna NFA svým rozsahem 455 455 stran patří k největším specializovaným digitálním knihovnám u nás.

O novinkách ve fondu Knihovna NFA pravidelně informuje ve filmovém periodiku Iluminace (4x ročně) a online Knižní novinky ve fondu – vybrané novinky filmové literatury.

V současnosti probíhá retrospektivní jmenné a věcné zpracování knižního fondu s pramenem v ruce včetně seriálů (ke zpracování zbývá 11 %). Fond separátů osobností, filmů a periodik a sbírka scénářů jsou zpracovány na 100 %. Naším cílem je zpřístupnit on-line kompletně informace o celém fondu knihovny.
Knihovna se podílí také na edičních projektech NFA např. Filmová ročenka (Filmové publikace a periodika), Český hraný film 1898 – 1993 (ceny, prameny, ohlasy, literatura) a Český animovaný film 1920 – 1945 (literatura, prameny).

Fond a sbírky

Skladba a rozsah fondu a sbírek KNFA

— fond knih a vázaných periodik – 83 600 svazků
— sbírka filmových scénářů – 10 500 svazků
— sbírka separátů – 14 625 složek (výstřižky z českého tisku)
— sbírka mikrofilmů – 1 291 svitků
— sbírka mikrofiší – 1 330 mikrofiší
— sbírka CD/DVD – 496 nosičů
— sbírka popisků (drobný tisk) – 17 922 položek
— sbírka – zahraniční výstřižky – 575 svazků
— sbírka – zahraniční festivaly – 1 122 svazků

Dokumentografický fond Knihovny NFA

Velmi rozsáhlý je klasický lístkový dokumentografický fond Knihovny NFA budovaný v letech 1943 – 1992.
Přehled původních katalogů a kartoték:
Knižní fond
— systematický katalog knih – třídění MDT
— systematický katalog knih – filmové třídění
— jmenný katalog knih
Seriály
— názvový katalog periodik
Sbírka scénářů*
— názvový katalog scénářů – řazení dle názvu filmu
— jmenná kartotéka režisérů
Česká bibliografie
— předmětová kartotéka článků z českého tisku – řazení dle předmětových hesel, distribučních názvů filmů a personálních hesel
Zahraniční bibliografie*
— Předmětová kartotéka článků ze zahraničního tisku – řazení dle předmětových hesel, originálních názvů filmů a personálních hesel
*uloženo v depotu mimo Prahu

Periodika v KNFA

Přes 1 275 titulů periodik z minulých let naleznete v on-line katalogu
Elektronická (fulltextová) periodika (9 500 titulů) dostupná v KNFA v období 2013-2019 a ve vzdáleném přístupu pro registrované čtenáře
Přehledy filmových a společenskovědních periodik ke stažení:
FTLI – seznam titulů periodik
FIAFplusseznam titulů periodik
Academic Search Complete – seznam titulů periodik

Česká periodika (tištěná) dostupná ve studovně

Titul Periodicita Charakteristika Odebíráme od roku Uchováváme
A2 kulturní týdeník týdeník literárně-kulturní 2005- trvale
Cinema měsíčník populární 1991- trvale-celek
Cinepur 6x ročně kritický 1991- trvale-celek a e-články
Czech Film 4x ročně informačně-propagační 2016- trvale-celek a e-čísla
Dějiny a současnost výběrově historicko-teoretický výběrově
Divadelní noviny čtrnáctideník informačně-kritický 1994- trvale-celek
Film a doba čtvrtletník teoreticko-kritický 1955- trvale-celek
Hospodářské noviny deník 1998- výstřižky
Iluminace čtvrtletník teoretický 1989- trvale-celek
Komunikace, média, společnost 2x ročně teoretický 2011-2011 trvale
Labyrint revue 1x ročně kulturní 1994-2014 trvale-celek
Lidové noviny deník 1992+reprint samizdatu výstřižky
Lípa čtvrtletník zpravodajský 2006-2013 trvale-celek
Literární noviny týdeník literárně-kulturní 1990- trvale-celek
MEDIA info čtvrtletník informační 2005-2013 trvale
MF Dnes deník 1947- výstřižky
Moravian Journal of Literature and Film čtvrtletník historicko-teoretický 2009- trvale
Paměť a dějiny čtvrtletník historický 2007- výběrově
Ponrepo měsíčník informační 1967- trvale-celek
Právo deník 1945- výstřižky
Pražský deník deník 2006- výstřižky
Reflex týdeník společenský 1990- výstřižky
Respekt týdeník společenský 1991- výstřižky
Revue Filmového přehledu deník informační 2016- e-články
Rozrazil měsíčník kulturní 2006- trvale
Synchron 5x ročně zpravodaj FITES 2002- trvale-celek
Týden týdeník zpravodajský 1996- výstřižky
Xantypa měsíčník společenský 1996- trvale-celek
Živel výběrově kulturní  2000- trvale
25fps měsíčník, probíhá retrospektiva informačně-kritický  2007- trvale e-články

Zahraniční periodika (tištěná) dostupná ve studovně

Titul Periodicita Charakteristika Odebíráme od roku Uchováváme
American Cinematographer (USA) měsíčník technický 1935- trvale-celek
Animation Journal (USA) 1x ročně informační 1993- trvale-celek
Annuaire du Cinéma (Francie) 1x ročně film. ročenka 1948- trvale-celek
Annuario del cinema italiano & audiovisivi (Itálie) 1x ročně film. ročenka 1950- trvale-celek
Asifa magazine 2x ročně informační 2004-2012 trvale-celek
BFI Film Handbook (V. Británie) 1x ročně film. ročenka 1985- trvale-celek
Bianco & Nero (Itálie) 6x ročně teoretický 2005- trvale
Cahiers du Cinema (Francie) měsíčník teoreticko-kritický 1954- trvale-celek
Cineaste (USA) 4x ročně teoreticko-kritický 1985- trvale-celek
Cineforum (Itálie) 10x ročně informačně-kritický 1962- trvale-celek
Cinema & Cie (Itálie) 2x ročně teoretický 2005- trvale-celek
Cinema (Německo) měsíčník populární 1985- trvale-celek
Cinema Journal (USA) 4x ročně teoreticko-kritický 1990- trvale-celek
Cinémas (Kanada) 3x ročně teoretický 2003- trvale-celek
DOX (Dánsko) 6x ročně informační 1995-2014 trvale-celek
Ekrany (Polsko) dvouměsíčník teoretický 2011- trvale-celek
EPD Film (Německo) měsíčník informačně-kritický 1996- trvale-celek
Film Comment (USA) dvouměsíčník teoreticko-kritický 1964- trvale-celek
Film Criticism (USA) 3x ročně teoreticko-kritický 1996- trvale-celek
Film Dienst (Německo) 2x měsíčně informačně-kritický 1996- trvale-celek
Film History (USA) 4x ročně historicko-teoretický 1996- trvale-celek
Film international (Írán) 4x ročně informačně-kritický 2008- trvale-celek
Film Quaterly (USA) 4x ročně teoreticko-kritický 1959- trvale-celek
Film.sk (Slovensko) měsíčník informační 2000- trvale-celek
Filmarchiv (Rakousko) měsíčník informační 2002- trvale-celek
Filmblatt (Německo) 4x ročně vědecký 2009- trvale-celek
FilmMaker (USA) 4x ročně informačně-kritický 1996- trvale-celek
Filmvilag (Maďarsko) měsíčník teoreticko-kritický 1959- trvale-celek
Hist. Journal of Film (V. Británie) 4x ročně historicko-kritický 1995- trvale-celek
Homo Felix (Slovensko) 2x ročně informačně-kritický o animovaném filmu 2010- trvale-celek
Hrvatski filmski ljetopis (Chorvatsko) 4x ročně teoreticko-kritický 1995- trvale-celek
Images (Polsko)  2x ročně teoreticko-kritický 2011- trvale-celek
Int. Motion Picture Alm. (USA) 1x ročně film. ročenka 1935- trvale-celek
Iskusstvo kino (Rusko) měsíčník teoreticko-kritický 1950- trvale-celek
Journal of Film Preservation (FIAF) 2x ročně informační 1994- trvale-celek
Kinečko (Slovensko) dvouměsíčník informačně-kritický 2010- trvale-celek
Kino (Bulharsko) 6x ročně teoreticko-kritický 1955- trvale-celek
Kino (Polsko) měsíčník teoreticko-kritický 1967- trvale-celek
Kinoscenarii (Rusko) 6x ročně literárně-umělecký 1994-2013 trvale-celek
Kino/Ikon (Slovensko) 2x ročně teoreticko-kritický 1999- trvale-celek
Kwartalnik filmovy (Polsko) 4xročně teoreticko-kritický 1951- trvale-celek
Literature/Film Quaterly (USA) 4x ročně teoreticko-kritický 2001-2016 trvale-celek, dále online
Millennium Film Journal (USA) 1x ročně teoreticko-kritický 1978– trvale-celek
Montage/AV (Německo) 2x ročně teoreticko-kritický 1992- trvale-celek
Positif (Francie) měsíčník teoreticko-kritický 1952- trvale-celek
Premiere (Francie) měsíčník populární 1986- trvale-celek
Projections (V. Británie, USA) 2x ročně teoretický 2008- trvale-celek
Screen (V. Británie) 4x ročně teoreticko-kritický 1986- trvale-celek
Sight & Sound (V. Británie) měsíčník teoreticko-kritický 1938- trvale-celek
SKIP (Rakousko) 10 x ročně informační 2000- trvale-celek
Studies in documentary film (V. Británie) 3x ročně teoreticko-kritický 2007- trvale-celek
Studies in Eastern European Cinema (V. Británie) 3x ročně teoreticko-kritický 2010- trvale-celek
Studies in Russian & Soviet Cinema (V. Británie) 3x ročně teoreticko-kritický 2007- trvale-celek
Studio Magazine (Francie) měsíčník populární 1989- trvale-celek
Trafic (Francie) 4x ročně teoreticko-kritický 2000- trvale-celek
Variety (USA) týdeník informativně-kritický 1907- výstřižky