FAQ

— Kdo se může stát uživatelem Knihovny NFA?
— Co všechno si mohu v Knihovně NFA půjčit a na jak dlouhou dobu?
— Platí se poplatek za půjčení knih, časopisů?
— Mohu si sám zajistit rezervaci knih přes internet?
— K čemu slouží čtenářské konto?
— Jak funguje vzdálený přístup do databází?
— Jak je možné prodloužit členství v Knihovně NFA?
— Proč není Digitální knihovna NFA volně přístupná na internetu?
— Jak poznám, co je a co není okamžitě v knihovně k dispozici?
— Co znamenají pojmy prezenční a absenční výpůjčka?
— Co se stane, když nedodržím výpůjční lhůtu?
— Musím vždy vrátit všechny půjčené dokumenty najednou?
— Jak postupovat, potřebuji-li knihu déle než jeden měsíc?
— Lze si rezervovat knihu (časopis), jestliže je momentálně půjčena?
— Proč vybíráte zálohu na některé knihy ve výši 500,- až 2000,- Kč?
— Jak mohu zjistit stav svého čtenářského konta?
— Zajišťuje Knihovna NFA mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS)?
— Jak poznám, co je za dokumenty z vašich fondů k dispozici ihned?
— Poskytuje Knihovna NFA reprografické služby?
— Mohu ve studovně Knihovny NFA používat zdarma notebook a digitální fotoaparát?
— Co mám dělat, když jsem ztratil vypůjčenou knihu?
Co mám dělat při ztrátě čtenářského průkazu?

Kdo se může stát uživatelem Knihovny NFA?
Uživatelem Knihovny NFA se může stát každý se zájmem o film, kdo vyplní přihlášku čtenáře a předloží svůj doklad totožnosti ke kontrole údajů knihovnici. Po zaplacení registračního poplatku (viz Ceník KNFA) může uživatel využívat všech nabízených služeb knihovny. Při registraci doporučujeme si nechat zřídit heslo k vašemu čtenářskému kontu. Knihovnu můžete navštívit a využívat ve výpůjční dobu i bez registrace. K absenčním výpůjčkám a vzdálenému přístupu k databázím je však registrace nezbytná i výhodnější.

Co všechno si mohu v Knihovně NFA půjčit a na jak dlouhou dobu?
Ve fondu Knihovny NFA naleznete odbornou filmovou literaturu, filmové scénáře, výstřižky s filmovou tematikou, encyklopedie, biografie, zfilmovanou beletrii, filmová periodika, filmové ročenky české a zahraniční provenience. Většina fondu Knihovny NFA je určena k prezenčnímu studiu z důvodu jedinečnosti (nenahraditelnosti) a trvalého uchování sbírek. Informace o typu výpůjčky (prezenční, absenční) jsou zveřejněny v každém záznamu o exemplářích v on-line katalogu knihovny. Výpůjční doba absenční výpůjčky je 31 dní. V Knihovně NFA nenaleznete filmy (postup zde) ani filmové fotografie, plakáty, písemné archiválie, fondy osobností, institucí, zvukové záznamy – tyto fondy můžete studovat v badatelně NFA. Žádosti o rešerše, konzultace a dotazy ke sbírce NFA zasílejte na jednotný email reserse@nfa.cz.

Platí se poplatek za půjčení knih, časopisů?
Za půjčení knih, časopisů apod. se poplatek neplatí. Pokud nejste v knihovně přihlášen, za jednorázové využití sbírek knihovny zaplatíte 30,- Kč, prezenčně můžete studovat libovolný počet knih a časopisů. Absenční výpůjčky poskytujeme jen zaregistrovaným čtenářům.

Mohu si sám zajistit rezervaci knih přes internet?
Ano. Musíte však být čtenářem naší knihovny, znát své číslo čtenářského průkazu a heslo. Heslo si můžete nechat nastavit při registraci nebo při návštěvě knihovny. Čtenář si může rezervaci provést sám po přihlášení do svého čtenářského konta. Stačí si v katalogu najít požadovaný titul a v košíku provést rezervaci. U záznamu dokumentu je uveden počet exemplářů, místo jejich uložení a typ výpůjčky, nebo informace o výpůjčce (vypůjčený do 27.03.2008). Rezervovat je možno exempláře, které neobsahují informaci pouze prezenčně.

K čemu slouží čtenářské konto?
Čtenářské konto je k dispozici uživatelům Knihovny NFA, kteří si při registraci zřídili své heslo. Je funkční po zaplacení registračního poplatku po dobu jednoho roku. Do konta se přistupuje v on-line katalogu knihovny – volba příhlásit (login). Ve svém kontě vidíte aktuální stav výpůjček, datum platnosti členství, můžete si vygenerovat i historii svých výpůjček, plateb, změnit heslo. Prostřednictvím konta si objednáváte formou žádanek tituly ke studiu. V kontu jsou k dispozici vždy s podrobnou nápovědou další možnosti a funkce:
— Osobní nastavení katalogu (např. rozšířené vyhledávání, zapojení zdrojů)
— Moje dokumenty – tvorba vlastních složek se záznamy dokumentů
— SDI – adresné zasílání informací
— Historie hledání
— Historie (přehled vašich ukončených výpůjček, rezervací a žádanek)
— Košík – hromadné operace s vybranými záznamy
— Deziderata – zasílání návrhů titulů knih k zakoupení do naší knihovny prostřednictvím formuláře
— Nadstandardní služby – v menu Zdroje přístup k databázím (dokument pdf: Manuál pro vzdálený přístup k databázím), které jsou jinak přístupny pouze ve studovně knihovny (pokud licence či uzavřená smlouva umožňuje vzdálený přístup) …….

Upozornění: konto obsahuje vaše osobní údaje a možnost změny hesla – ve vlastním zájmu své přihlašovací údaje nikomu nesdělujte.

Jak funguje vzdálený přístup do databází?
Postup ke stažení: Manuál pro vzdálený přístup k databázím.

Jak je možné prodloužit členství v Knihovně NFA?
Roční členský poplatek (Ceník KNFA) je možné zaplatit v hotovosti při návštěvě knihovny nebo bankovním převodem (Pokyny pro prodloužení členství bankovním převodem).

Proč není Digitální knihovna NFA volně přístupná na internetu?
Obsahem Digitální knihovny NFA <library.nfa.cz> jsou novodobé dokumenty, na které se vztahuje autorskoprávní ochrana vymezená Autorským zákonem. AZ dovoluje volně zpřístupnit texty až sedmdesát let od smrti autora. Uživatelé Knihovny NFA mají umožněn vzdálený přístup do Digitální knihovny Národního filmového archivu a dalších informačních zdrojů prostřednictvím svého čtenářského konta.

Jak poznám, co je a co není okamžitě v knihovně k dispozici?
On-line katalog knihovny obsahuje informace o lokaci a dislokaci dokumentu. Dokumenty označené dislokací HRAD jsou uloženy v depotu mimo Prahu. Dokumenty označené lokací PRIR jsou součásti příručky v Praze. Dislokace SKLAD znamená uložení fondu ve skladu v Praze.
V případě nejasností kontaktujte výpůjční protokol: 778 487 989 nebo 778 487 865.

Co znamenají pojmy prezenční a absenční výpůjčka?
Prezenčně znamená, že si dokument (kniha, časopis apod.) můžete prostudovat přímo ve studovně, ale nemůžete si jej půjčit domů. Absenčně naopak znamená, že si dokument můžete půjčit domů a tam si jej v klidu přečíst nebo prostudovat. Většina fondu Knihovny NFA je určena k prezenčnímu studiu z důvodu jedinečnosti a trvalého uchování. Informace o typu výpůjčky jsou zveřejněny v každém záznamu on-line katalogu knihovny.

Co se stane, když nedodržím výpůjční lhůtu?
Při nedodržení výpůjční lhůty platí čtenář sankční poplatky v souladu s Ceníkem NFA.

Musím vždy vrátit všechny půjčené dokumenty najednou?
Ne, je však třeba dodržet výpůjční lhůty.

Jak postupovat, potřebuji-li knihu déle než jeden měsíc?
Výpůjčku knih si může čtenář nechat 2x prodloužit, nežádá-li o dokument jiný čtenář. Maximální výpůjční doba při prodloužení činí 90 dnů. Jestliže dokument není do této doby vrácen, knihovní systém neumožní čtenáři další půjčování. Prolongaci si můžete rovněž udělat sám prostřednictvím svého čtenářského konta. Pokud je na titul další požadavek (rezervace), systém vám prolongaci nevyřídí a titul musíte vrátit.

Lze si rezervovat knihu (časopis), jestliže je momentálně půjčena?
Čtenář může požádat o rezervování publikace osobně nebo prostřednictvím svého osobního čtenářského konta. Požadavek bude vyřízen podle možností knihovny a podle časového pořadí záznamů. Publikace je rezervována 1 týden.

Proč vybíráte zálohu na některé knihy ve výši 500,- až 2000,- Kč?
Tuto zálohu vybíráme u knih, jejichž cena překročila částku 500,- Kč, a dále u vybraných titulů. Sledujeme tím ochranu knihovního fondu. Záloha je požadována také tehdy, nemá-li čtenář na území ČR trvalé bydliště.

Jak mohu zjistit stav svého čtenářského konta?
Informace o aktuálních i dřívějších výpůjčkách (tzv. historie výpůjček) a platbách zjistíte ve vašem čtenářském kontu. Po přihlášení ve svém kontu vidíte všechny informace o vašich výpůjčkách.

Zajišťuje Knihovna NFA mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS)?
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS) z oboru společenských věd zajišťuje Národní knihovna České republiky. Jedná se o placené služby (za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky ze zahraničí – místo vydání Evropa mimo Velkou Británii 250 Kč; za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky ze zahraničí – místo vydání Velká Británie a mimo Evropu 450 Kč; za kopie každých 5 (i započatých) stran předlohy 40,- Kč). Knihovna NFA může svému zaregistrovanému čtenáři výpůjčku ze zahraničí zprostředkovat prostřednictvím NK. Vzhledem k blízkosti knihoven NK a NFA (2 minuty chůze) a urychlení administrativní procedury výpůjčky ze zahraničí (převody peněz přes banku, zasílání výpůjčky poštou) doporučujeme obrátit se rovnou na NK ČR, která Vám výpůjčku zajistí ihned po uhrazení hotovosti (platba za služby předem).

Jak poznám, co je za dokumenty z vašich fondů k dispozici ihned?
Knihovna NFA má 85 procent fondu mimo Prahu v depotu, odkud je dopravuje do studovny, auto máme k dispozici jednou týdně. Tyto dokumenty uložené mimo Prahu jsou v on-line katalogu označené lokací HRAD, jedná se o celou sbírku filmových scénářů a starší a méně frekventované tituly knih a vázaných periodik. Nejzazší termín pro zadání požadavků na další týden je čtvrtek odpoledne do 17.00 hodin. Dokumenty ke studiu jsou připraveny v čítárně následující úterý v 9.00 hodin.

Poskytuje Knihovna NFA reprografické služby?
Ano. Vzhledem k povaze sbírek reprografické služby z primárních dokumentů provádí personál knihovny, nemáme samoobslužný systém ani reprografické oddělení. 10 kopií vám knihovník udělá ihned na počkání. Větší množství kopií provádíme dle dohody do několika málo dní. Upozorňujeme, že fyzický stav některých dokumentů neumožňuje pořizovat z nich kopie. Kopie z mikrofilmů si dělá uživatel na čtečce sám. Reprografické služby jsou placené služby (viz Ceník KNFA).

Mohu ve studovně Knihovny NFA používat zdarma notebook a digitální fotoaparát?
Ano. Zásadou ale zůstává nerušit své okolí. To znamená vypnout zvuk u notebooku a nepoužívat blesk u fotoaparátu. Jste povinen dodržovat Autorský zákon, pořízené digitální snímky mohou sloužit jen pro osobní potřebu zhotovitele (či objednatele), resp. pro účely smluvně dohodnuté.

Co mám dělat, když jsem ztratil vypůjčenou knihu?
Vaší povinností je zajistit náhradu (sehnat duplikát nebo uhradit náklady na kopii dokumentu) + zaplatit 100,- Kč poplatek při ztrátě (viz Ceník KNFA).

Co mám dělat při ztrátě čtenářského průkazu?
Vaší povinností je ztrátu nahlásit (prevence před zneužitím průkazu cizí osobou) a můžete si požádat o vystavení duplikátu čtenářského průkazu za poplatek 50,- Kč.