Licencované databáze

V intranetu NFA a ve vzdáleném přístupu pro registrované uživatele Knihovny NFA je zajištěn rozšířený přístup do kompletního archivu periodik a dalších primárních zdrojů v databázi JSTOR I-XV. Jedná se o více než 2 000 titulů periodik z oboru vědy, společenských a humanitních oborů.

Ve studovně Knihovny NFA jsou v roce 2022 uživatelům (pro registrované uživatele i ve vzdáleném přístupu) k dispozici následující E-zdroje:

Původní databáze Národního filmového archivu

— Filmový přehled on-line
Digitální knihovna NFA
Online katalog Knihovny NFA

Licencované elektronické zdroje

Mediální databáze:
 Anopress.cz – (do 31. 3. 2023 ve studovně i ve vzdáleném přístupu) – databáze českých médií (tisk, TV, rozhlas, zpravodajské internetové servery) s archivem od roku 1996 do současnosti
Press Reader (dříve Library PressDisplay) – online verze více jak 7 000 světových deníků a časopisů s retrospektivou 3 měsíce  (do 31. 3. 2023 i ve vzdáleném přístupu).
— ASPI – Automatizovaný systém právních informací – (do 31. 3. 2023 ve studovně)

Zahraniční filmové databáze:
(všechny níže uvedené databáze jsou přístupny do roku 2022 v intranetu NFA na všech pracovištích a ve vzdáleném přístupu přes konto čtenáře)

Portál Screen Studies Collection, který pokrývá oblasti filmové historie, teorie i recenzí, obsahuje 2 miliony záznamů s celosvětovým záběrem, jeho obsahem jsou následující kolekce:

American Film Institute Catalog (AFI) – filmografická databáze zaměřená na americkou produkci – o zdroji

Film Index International (FII) – filmografická databáze s citacemi – o zdroji

FIAF International Index to Film Periodicals – bibliografická, plnotextová databáze – o zdrojiseznam 410 filmových titulů periodik

JSTOR  —  Arts & Sciences III – digitální knihovna pro studenty a výzkumníky poskytuje přístup k více než 12 miliónu akademických článků, knih a primárním zdrojům z mnoha disciplín včetně filmu.

EBSCO obsahuje:
— Film and Television Literature Index with Fulltext – bibliografická, plnotextová databáze – seznam titulů filmových periodik
— Academic Search Ultimate – multioborová databáze recenzovaných fulltextových časopisů, včetně mnoha časopisů indexovaných v předních citačních indexech, reportů, knih a videí splňující potřeby badatelů prakticky v každé disciplíně

EBSCO Film and Television Literature Index with Fulltext představuje online nástroj pro výzkum v oblasti televize a filmu. Databáze pokrývá problematiku filmové a televizní teorie, uchovávání a restaurování, produkce, kinematografie, technických aspektů a recenzí. Obsahuje kompletní indexování a abstrakty 380 publikací (a selektivní pokrytí téměř 300 publikací), dále plné texty více než 100 časopisů a 100 knih. Databáze Film & Television Literature Index with Fulltext navíc obsahuje i filmové recenze z předního zdroje Variety, datované od roku 1914 do současnosti, a více než 36 300 obrázků z archivu MPTV Image Archive.

Academic Search Ultimate je nejširší kolekce recenzovaných plnotextových časopisů, včetně mnoha časopisů indexovaných v předních citačních indexech, v angličtině i jiných jazycích, publikovaných na severoamerickém kontinentu, v Asii, Africe, Oceánii, Evropě a Latinské Americe, a nabízí tím pádem jedinečné regionální pokrytí. Databáze integruje lokální obsah předních územně specifických zdrojů z celého světa a umožňuje tak studentům a badatelům pohled na jejich studium a výzkum z více globální perspektivy.

Instruktážní videa EBSCO zde.

Registrovaní čtenáři Knihovny NFA mohou databáze využívat rovněž pomocí vzdáleného přístupu (doma, na koleji …) prostřednictvím svého uživatelského konta v on-line katalogu Knihovny NFA.

Databáze European Audiovisual Observatory:

Ročenka Evropské audiovizuální observatoře 2018 přístup pouze ve studovně KNFA

Ročenka Evropské audiovizuální observatoře 2019/2020 přístup pouze ve studovně KNFA

Ročenka Evropské audiovizuální observatoře 2020/2021 přístup pouze ve studovně KNFA

LUMIERE VODadresář evropských filmů dostupných na vyžádání v Evropě. Najdete zde služby a země, kde je film uveden na VOD, s možností kombinovat vyhledávací kritéria (režisér, země nebo rok výroby).

Financování licencovaných databází
NFA je (byl) členem konsorcií knihoven s finanční spoluúčastí v níže uvedených projektech, které dotací zajistily předplatné do výše uvedených databází.
Chronologicky:
2004 – 2008
1N04122 – Internetové informační zdroje pro oblast výzkumu v oboru filmu – NFA
2009
mimořádná dotace MŠMT – MUNI Brno
2010 – 2011
Program INFOZ MŠMT – projekty:
VZ09006 – Národní knihovna ČR – zabezpečení elektronických informačních zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace – web projektu – NK ČR
VZ09013 – Internetové informační zdroje pro výzkum v oboru filmových studií (pokračující konsorciální licence) – MUNI Brno
2012
mimořádná dotace MŠMT – MUNI Brno
2013 – 2017/18
Program Informace – základ výzkumu (LR) MŠMT – projekty:
LR – 1307 – Elektronické informační zdroje pro humanitní a společenské vědy (ELIZA) – MUNI Brno
LR – 1308 – Národní knihovna ČR – rozvoj informační
2018-2022
CzechELib – Národní centrum pro elektronické informační zdroje