Kontakty

Adresa:

Knihovna Národního filmového archivu
Bartolomějská 11
110 00 Praha 1
(uprostřed nádvoří Konviktu u lípy vlevo, zvonek Knihovna NFA, knihovna v 1. patře)

T 778 487 865
Web KNFA knihovna.nfa.cz
Virtuální prohlídka KNFA

Lidé:

vedoucí Knihovny NFA:
Mgr. Pavla Janásková
E pavla.janaskova@nfa.cz
T 778 522 710

vedení výpůjčních služeb a studovny:
Jaroslava Fikejzová
E jaroslava.fikejzova@nfa.cz
T 778 487 989

Požadavky na výpůjčky se zadávají prostřednictvím žádanek v kontě čtenáře v on-line katalogu.

Seznam zaměstnanců knihovny:

Berki, Vladimíra, Bc.
analytický popis filmových periodik a on-line zdrojů
E vladimira.berki@nfa.cz
T 775 431 588

Fikejzová Jaroslava
vedení výpůjčních služeb a studovny, denní evidence periodik
E jaroslava.fikejzova@nfa.cz
T 778 487 989

Janásková Pavla, Mgr.
vedoucí Knihovny NFA, informační systém knihovny, akvizice, digitální knihovna, web knihovny, EIZ, granty …
E pavla.janaskova@nfa.cz
T 778 522 710

Kubínková Alica
sbírka seriálů a separátů periodik, retrospektiva fondu periodik, česká bibliografie denního tisku
E alice.kubinkova@nfa.cz
T 778 487 986

Marešová Jitka
sbírka scénářů, retrospektiva knihovního fondu, česká bibliografie denního tisku
E jitka.maresova@nfa.cz
T 778 487 987

Novotná Ludmila
správa knihovního fondu v depozitáři
E ludmila.novotna@nfa.cz
T 778 543 294

Tahovská Renata
akvizice a vstupní zpracování fondu
E renata.tahovska@nfa.cz
T 778 488 011

Vašíčková Božena, Mgr.
vedení retrospektivního zpracování knihovního fondu, analytický popis sborníků, katalogizace knih
E bozena.vasickova@nfa.cz
T 778 522 712

Vrtílka Pavel, Mgr.
analytický popis odborného filmového tisku a on-line zdrojů, sbírka cd-rom
E pavel.vrtilka@nfa.cz
T 778 488 024

Knihovní rada:

Předsedkyně KR: Mgr. Katarína Gatialová
Členové: PhDr. Mgr. Ladislav Cubr, PhD., Mgr. Pavla Janásková, Doc. PhDr. Ivan Klimeš, MgA. Matěj Strnad, PhDr. Linda Šplíchalová