Kontakty

Adresa:

Knihovna Národního filmového archivu
Bartolomějská 11
110 00 Praha 1
(uprostřed nádvoří Konviktu u lípy vlevo, zvonek Knihovna NFA, knihovna v 1. patře)

T 778 487 865
Web KNFA knihovna.nfa.cz
Virtuální prohlídka KNFA

Lidé:

vedoucí Knihovny NFA:
Mgr. Pavla Janásková
E pavla.janaskova@nfa.cz
T 778 522 710

vedení výpůjčních služeb a studovny:
Jaroslava Fikejzová
E jaroslava.fikejzova@nfa.cz
T 778 487 989

Požadavky na výpůjčky se zadávají prostřednictvím žádanek v kontě čtenáře v on-line katalogu.

Seznam zaměstnanců knihovny:

Berki, Vladimíra, Bc.
analytický popis filmových periodik a on-line zdrojů
E vladimira.berki@nfa.cz
T 770 183 853

Fikejzová Jaroslava
vedení výpůjčních služeb a studovny, denní evidence periodik
E jaroslava.fikejzova@nfa.cz
T 778 487 989

Garncarzová Marcela, Mgr.
katalogizace knihovního fondu a referenční služby
E marcela.garncarzova@nfa.cz
T 773 747 624

Janásková Pavla, Mgr.
vedoucí Knihovny NFA, informační systém knihovny, akvizice, digitální knihovna, web knihovny, EIZ, granty …
E pavla.janaskova@nfa.cz
T 778 522 710

Kubínková Alica
sbírka seriálů a separátů periodik, retrospektiva fondu periodik, česká bibliografie denního tisku
E alice.kubinkova@nfa.cz
T 778 487 986

Marešová Jitka
sbírka scénářů, retrospektiva knihovního fondu, česká bibliografie denního tisku
E jitka.maresova@nfa.cz
T 778 487 987

Novotná Ludmila
správa knihovního fondu v depozitáři
E ludmila.novotna@nfa.cz
T 778 543 294

Poupová Daniela, Mgr.
sbírka katalogů a analytický popis odborného tisku
E daniela.poupova@nfa.cz
T 777 358 273

Tahovská Renata
akvizice a vstupní zpracování fondu
E renata.tahovska@nfa.cz
T 778 488 011

Vašíčková Božena, Mgr.
vedení retrospektivního zpracování knihovního fondu, analytický popis sborníků, katalogizace knih
E bozena.vasickova@nfa.cz
T 606 466 313

Knihovní rada:

Předseda KR:  PhDr. Linda Šplíchalová

Tajemnice: Mgr. Pavla Janásková

Členové:  PhDr. Mgr. Ladislav Cubr, PhD.,  Prof. doc. PhDr. Ivan Klimeš,  MgA. Matěj Strnad, Bc. Jonáš Svatoš