Aktuality

07/2016 (Změnit)
  • Vybíráme z novinek fondu KNFA: Kinematografie a stát v českých zemích 1895-1945

    Kniha předního českého filmového historika Ivana Klimeše je příkladem sebevědomého dialogu domácího badatele s progresivními tendencemi ve světové filmové historiografii posledních třiceti let, sleduje formování postoje státu ke kinematografii v českých zemích po dobu pěti desetiletí od vynálezu filmu, a to v rovině politické,…

  • Vzdálený přístup k databázím – Screen Studies Collection

    Z důvodu přechodu na novou licenci EZproxy pro vzdálený přístup k filmových databázím a nezbytného nového nastavení ke všem jednotlivým elektronickým informačním zdrojům bude ve středu 13/7/2016 v průběhu dne výpadek těchto služeb Knihovny NFA. Nabídka EIZ bude rozšířena o Screen Studies Collection (ProQuest), která obsahuje…