22/06

Nabídka licencovaných zdrojů rozšířena o ASPI

Co je systém ASPI? Automatizovaný systém právních informací, pomůcka pro každého, kdo se potřebuje orientovat v právu, včetně filmové legislativy. Přináší komplexní pokrytí všech předpisů publikovaných na území ČR včetně předpisů měst a obcí a předpisů ES / EU doplněné o komentáře, výklady a autorské články. Veškeré texty jsou dostupné v aktualizovaných a dřívějších zněních s možností porovnání změn ve studovně Knihovny Národního filmového archivu.