03/04

Digitalizace sbírek KNFA pokračuje

V roce 2015 bude Digitální knihovna NFA rozšířena o dalších 5 250 stran textů z oboru filmu. Knihovna NFA uspěla se svým projektem v programu Ministerstva kultury VISK7 a získala dotaci 70 000 Kč na digitalizaci svých sbírek. Novou digitální a fulltextovou podobu získají časopis Cinemapur (1991-1994),  filmové  publikace  z roku 1903 a 1904 Kinematografie z pera Jaroslava Petráka a Jana Srpa a Moderní salonní kouzelnictví  Viktora  Ponrepa a celá ediční řada Texty, vydávaná Československým  filmovým  ústavem v letech  1976-1989. Tituly souběžně získají i podobu mikrofilmů, které zajistí jejich dlouhodobou archivaci. Tvorbu archivního negativu a matriční kopie negativu financuje ze svých zdrojů Národní filmový archiv.