01/04

Informační zdroje 2015/2016

Od počátku dubna 2015 do konce března 2016 pokračuje konsorciální projekt českých knihoven Multilicenční zpřístupnění elektronických informačních zdrojů. V Knihovně Národního filmového archivu jsou tak na další rok veřejnosti přístupny tyto databáze:

Anopress – česká mediální databáze
ASPI – databáze právních informací
Pressreader – databáze zahraničního tisku

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK8/A ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a se spoluúčastí NFA.