02/03

Březen – měsíc čtenářů 2015

Březen je již tradičně měsícem čtenářů. Připravili jsme pro Vás, uživatele Knihovny Národního filmového archivu, na celý tento měsíc zdarma zkušební přístup do databází ČTK. Přijďte si vyzkoušet webovou aplikaci ČTK News Select a podívat se, jak jsou filmové události zastoupeny v dílčích mediálních databázích České tiskové kanceláře.

V unikátním elektronickém archivu vhodném pro badatele, historiky, studenty, novináře či analytiky jsou k dispozici zprávy ČTK tak, jak vycházely každý den od roku 1988. Vyhledávat v nich je možné podle různých kritérií (den, obor, region, jméno, slovo ve fulltextu apod.). Dokumenty jsou uspořádány vždy do archivu příslušného kalendářního roku. K dispozici jsou zprávy v češtině a angličtině.

Průběžné denní zpravodajství přináší webová aplikace News Select ČTK. Stručné nekomentované zprávy s nestrannými informacemi jsou v ní dříve, než se objeví na internetu nebo v médiích, a to v přehledném prostředí se snadnou obsluhou.

  • Hlavní zprávy: Stručné aktuální zprávy o nejdůležitějších ekonomických, politických, kulturních i sportovních událostech v České republice a v zahraničí. Orientačně 30 až 40 zpráv denně.
  • Daily and Business News Select: Anglický přehled zpráv z politického, ekonomického, společenského a kulturního života v ČR za uplynulé čtyři hodiny. Jeho součástí je ranní souhrn komentářů českých deníků. Vychází denně v 8:00, 12:00, 16:00 a 20:00.

Denně aktualizované informace a dokumenty naleznete v přehledně uspořádaných databázích.

  • Výročí: Přehled údajů o významných událostech (historických, politických, ekonomických apod.) a dat narození či úmrtí osobností z ČR i ze světa. Vyhledávání výročí je možné podle jmen, názvů, dnů, oboru, regionu či klíčových slov.
  • Biografie: Životopisné údaje o významných lidech v ČR i ve světě – státníků, politiků, manažerů, vědců, akademiků, umělců, sportovců atd. U politických osobností též politický profil, přehledy zahraničních návštěv.