15/01

Dedikace našim čtenářům

Nový titul ve fondu knihovny, první díl  odborné monografie z pera Jana Bernarda, věnující se přednímu světovému a českému filmaři Janu Němcovi  pro Vás současně podepsali  sám autor tohoto rozsáhlého díla a enfant terrible české nové vlny pan režisér Jan Němec.

 

 

BERNARD, Jan. Jan Němec : enfant terrible české nové vlny. Díl 1. 1954-1974. 1. vyd. Praha : Akademie muzických umění v Praze (Nakladatelství AMU), 2014. 648 s. edice 20/21. ISBN 978-80-7331-277-0

Přijďte si přečíst první díl dvousvazkové odborné monografie, která  nabízí komplexní obraz  díla Jana Němce v historických, politických, ekonomických a estetických souvislostech. První díl se zabývá léty 1954-74, kdy Němec nejprve studoval FAMU, točil v rámci Československého armádního studia, pracoval jako asistent režie, pomocný režisér a nakonec i jako režisér ve Filmovém studiu Barrandov. V rámci koprodukcí i samostatně pracoval pro italské a americké producenty a zažil světovou slávu i domácí politickou perzekuci. Jeho tvůrčí osudy se tak významně prolnuly s dějinnými událostmi vývoje Československa zejména v šedesátých letech. Kniha pracuje s množstvím archivních materiálů, fotografií, s publikovanými i nepublikovanými rozhovory s Němcem a s jeho spolupracovníky, s domácími i zahraničními kritikami jeho filmů a přináší poznatky nejen o nich, ale i o řadě jeho nerealizovaných projektů.