12/01

Pátrejte s námi po scénářích

Knihovna Národního filmového archivu usiluje o maximální úplnost svých fondů, proto si dovoluje i touto cestou oslovit všechny zainteresované (produkce, filmové tvůrce, studenty a absolventy FAMU a jejich blízké, antikváře), kteří by pomohli sbírku filmových scénářů doplnit o chybějící tituly a přispět tak k jejich trvalému uchování.

Sbírka scénářů přesáhla nedávno hranici 10.000 knihovních jednotek vztahující se převážně k české hrané filmové tvorbě, obsahuje realizované i nerealizované filmové náměty, synopse, filmové povídky, literární scénáře, technické scénáře a dále dialogové listiny, montážní listiny a titulkové listiny, a to v podobě tištěné i rukopisné.

Sbírka scénářů byla kompletně zkatalogizována v rámci retrospektivního zpracování knihovního fondu do databáze a je veřejně přístupna v on-line katalogu knihovny. Obsah sbírky byl následně porovnán s českou filmovou produkcí, včetně tvorby FAMU. Výsledkem této komparace jsou aktualizované seznamy:  Seznam desiderat scénářů 2002-2013 a Seznam desiderat scénářů 1945-2001.

Kontakt: E jitka.maresova@nfa.cz