01/01

Prosím, seznamte se …

Od 1. února 2015 nabývá platnosti nový Knihovní řád Knihovny Národního filmového archivu. S jeho plným zněním, které zohledňuje nový občanský zákoník, se můžete seznámit zde

Knihovní řád KNFA 2015