17/04

Digitalizace dokumentů ze sbírek Knihovny Národního filmového archivu v roce 2019

V letošním roce novou digitální tvář a podobu mikrofilmu získají informační prameny zaměřené na českou kinodistribuci a čs. filmovou tvorbu o celkovém rozsahu 23 500 stran.

Konkrétně se jedná o následující tituly:
Československé filmy 1945-1957
Československé filmy 1958-1959
Československé filmy 1960-1965
Československé filmy 1966-1968
Československé filmy 1969-1971
Československé filmy 1972-1976
Československé filmy 1977-1980
Československé filmy 1981-1985
Československé zvukové filmy 1930-1945
Filmová kartotéka 1940-46, 1948
Filmová ročenka
Filmový přehled 2001-2012
Kino Ponrepo 1966-1974

Uživatelé KNFA, filmoví badatelé, mají v současnosti k dispozici více než 411 000 stran filmového čtení z období 1903 až 2016 v Digitální knihovně NFA včetně fulltextového vyhledávání. Výše uvedené tituly rozšíří její obsah v závěru roku 2019.