18/01

Informace pro uživatele KNFA

Z důvodu údržby interních systémů externího poskytovatele databází ProQuest budou v neděli 20. 1. 2019 v časovém
rozmezí 4-12 hodin mimo provoz veškeré jeho služby.
V případě Knihovny NFA se jedná o filmové databáze v rámci Screen Studies Collection, včetně jejich vzdáleného přístupu.
Děkujeme za pochopení.