16/01

Smutná zpráva

S velkým zármutkem oznamujeme čtenářům Knihovny NFA, že dnes v noci zemřel ve věku 59 let náš dlouholetý a vážený kolega pan Miloš Fikejz, respektovaný odborník v oblasti informačních služeb filmové knihovny.

Věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku, bude nám všem velmi chybět…

Děkujeme

kolektiv Knihovny NFA