11/12

Resuscitace filmových periodik z knihovních sbírek NFA – další etapa

Filmoví badatelé a uživatelé Knihovny Národního filmového archivu mají od prosince 2018 k dispozici dalších 20 000 stran filmových textů v Digitální knihovně NFA, celkem přes 410 000 stran z období 1903 až 2016 včetně fulltextového vyhledávání.

V letošním roce novou digitální tvář a podobu mikrofilmu získaly informační prameny z knihovních sbírek NFA se zaměřením na krátký film, vědecký film, studentský film, laternu magiku, čs. filmovou distribuci, včetně ohlasů ze zahraničí na českou filmovou tvorbu, a to převážně z období konce páté dekády dvacátého století a dále let šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých.

Konkrétně se jedná o následující tituly filmových periodik a monografií:
Academia film Olomouc
Bulletin : interní časopis filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění
Bulletin: Československé společnosti pro vědeckou kinematografii při ČSAV
Bulletin : Komise pro vědecko-výzkumný film při presidiu ČSAV
Bulletin ústředního ředitele Čs. filmu.
Československý filmexport (zahraniční dokumentace)
Expres informace
Filmové novinky
Laterna magika : experimentální studio Čs. filmu
Laterna magika : [ohlasy 1958-1962]
Novinky Ústřední půjčovny filmů
Ohlasy filmů
Polyecran
ÚPF informuje
Zpravodaj : Academia film Olomouc
Zpravodaj Filmového studia Barrandov
Zpravodaj Krátkého filmu
Zpravodaj ÚPF
Zpravodajství : o krátkometrážních filmech
Zpravodajství zahraniční dokumentace
Zprávy a informace ze zahraničí
Krátký film / Jiří Jeníček
Krátký film 1962-1963
Krátký film 1963-1964
Krátký film 1964-1965
Krátký film 1965

Projekt Knihovny NFA na záchranu a zpřístupnění českých filmových periodik a monografií z minulého století byl i letos podpořen dotací z programu VISK7 2018 Ministerstva kultury ČR. Digitální podobu z původní tištěné analogové získalo již na 153 titulů filmových periodik vydávaných na území České republiky.