23/05

Sdělení pro uživatele Knihovny NFA – nový knihovní řád

Od 25/5/2018 nabývá platnosti aktualizovaný Knihovní řád NFA a Zásady zpracování a ochrany osobních údajů uživatelů Knihovny Národního filmového archivu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Plné texty k seznámení:
Knihovní řád NFA
Zásady zpracování a ochrany osobních údajů uživatelů Knihovny Národního filmového archivu