16/08

Digitalizace dokumentů ze sbírek Knihovny NFA v roce 2018

Již třinácté pokračování má projekt Knihovny Národního filmového archivu na záchranu a zpřístupnění českých filmových periodik a monografií z minulého století podpořený dotací z programu VISK7 2018 Ministerstva kultury ČR. V letošním roce novou digitální tvář a podobu mikrofilmu získají informační prameny ohrožené především rozpadem papíru se zaměřením na krátký film, vědecký film, studentský film, laternu magiku, čs. filmovou distribuci a filmovou tvorbu včetně ohlasů ze zahraničí o celkovém rozsahu 25 000 stran.

Konkrétně se jedná o následující tyto tituly:

Academia film Olomouc
Bulletin : interní časopis filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění
Bulletin: Československé společnosti pro vědeckou kinematografii při ČSAV
Bulletin : Komise pro vědecko-výzkumný film při presidiu ČSAV
Bulletin ústředního ředitele Čs. filmu.
Československý filmexport (zahraniční dokumentace)
Expres informace
Filmové novinky
Laterna magika : experimentální studio Čs. filmu
Laterna magika : [ohlasy 1958-1962]
Novinky Ústřední půjčovny filmů
Ohlasy filmů
Polyecran
ÚPF informuje
Zpravodaj : Academia film Olomouc
Zpravodaj Filmového studia Barrandov
Zpravodaj Krátkého filmu
Zpravodaj ÚPF
Zpravodajství : o krátkometrážních filmech
Zpravodajství zahraniční dokumentace
Zprávy a informace ze zahraničí
Krátký film / Jiří Jeníček
Krátký film 1962-1963
Krátký film 1963-1964
Krátký film 1964-1965
Krátký film 1965

Uživatelé KNFA, filmoví badatelé, mají v současnosti k dispozici více než 391 000 stran filmového čtení z období 1903 až 2016 v Digitální knihovně NFA včetně fulltextového vyhledávání. Výše uvedené tituly rozšíří její obsah v závěru roku 2018.