03/01

Novinka: databáze Academic Search Ultimate

Od nového roku 2018 byla rozšířena nabídka elektronických informačních zdrojů o další databázi, a to i ve vzdáleném přístupu pro registrované uživatele Knihovny NFA. Jedná se o multioborovou databázi Academic Search Ultimate obsahující na 17.000 titulů recenzovaných fulltextových periodik, včetně mnoha časopisů indexovaných v předních citačních indexech, zpráv, knih a videí.

V letošním roce 2018 jsou ke studijním účelům a pro výzkumnou a badatelskou činnost NFA k dispozici dále tyto zahraniční informační zdroje:
Screen Studies Collection obsahující jednotlivé kolekce v novém webovém rozhraní
— American Film Institute Catalog (AFI)
— Film Index International (FII)
— FIAF International Index to Film Periodicals
a
databáze EBSCO:
— Film and Television Literature Index with Fulltext
— Academic Search Complete

Podrobnosti o všech licencovaných zdrojích a další informace naleznete zde.