12/12

Rozšíření obsahu Digitální knihovny NFA o další tituly

Filmoví badatelé, čtenáři Knihovny Národního filmového archivu, mají ke studiu v Digitální knihovně NFA k dispozici další tituly českých filmových periodik s fulltextovým vyhledáváním o rozsahu více než 26 000 stran. Jmenovitě se jedná o tituly Československý film = The Czechoslovak Film (1958-1989), Iluminace (1989-2016), Filmová ekonomika (1958-1968), Golem (1993), Kristián (1993-1994) a Movie (1997). Digitalizace těchto periodik byla podpořena i v letošním roce dotací z programu MK ČR VISK7 se spoluúčastí NFA.