07/08

Knihovna NFA a oborová brána Umění a architektura (ART)

Online katalog Knihovny Národního filmového archivu je nově zapojen do oborové brány Umění a architektura (ART). Uživatelé se zájmem o výtvarné umění, film, divadlo, architekturu, umělecký a kreativní průmysl, teorii a kritiku umění, grafiku, design a další umělecké obory mohou pomocí tohoto portálu z jednoho místa paralelně prohledávat katalogy knihoven paměťových institucí Národního filmového archivu, Národní galerie v Praze, Národního technického muzea, Institutu umění – Divadelního ústavu, Moravské galerie v Brně, Západočeského muzea v Plzni, Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Muzea umění v Olomouci, Galerie výtvarného umění v Ostravě a knihoven vysokých škol Akademie výtvarného umění v Praze a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a získat informace o pramenech v kontextu fondů a sbírek významných českých knihoven oborově zaměřených na umění. Webový portál ART přináší také informace o knižních novinkách a akcích těchto institucí.