15/05

Responzivní online katalog Knihovny NFA spuštěn

O tomto víkendu byly spuštěny nové responzivní stránky online katalogu Knihovny Národního filmového archivu IPAC4. Od předešlé verze IPAC3 se liší vývojovou technologií, která se přizpůsobí každému displeji. Vycházíme tak vstříc rozrůstající se skupině uživatelů tabletů a mobilů, kteří tak mají zcela komfortně a intuitivně filmové informace a služby knihovny na „dotek“.

Online katalog KNFA obsahuje prameny k více než 31 000 titulů filmů české a zahraniční provenience o rozsahu 196 000 bibliografických záznamů. Registrovaní uživatelé Knihovny NFA mají v on-line katalogu k dispozici své osobní konto, které je i vstupenkou ke vzdálenému přístupu k licencovaným filmovým databázím a dokumentům v digitální podobě.