16/09

ANOPRESS

Unikátní databáze monitoringu médií s archivem od roku 1996 s plnými texty novinových a časopiseckých článků, přepisy televizních a rozhlasových relací a zpráv z internetových serverů je přístupná ve studovně Knihovny NFA do 31. 3. 2015 za dotační podpory Programu VISK 8/A Ministerstva kultury ČR.

http://www.anopress.cz/