09/01

Testovací přístup k dalším databázím EBSCO

S novým rokem se služby Knihovny NFA rozšířily o tříměsíční volný testovací přístup k dalším databázím EBSCO (Book Collection/EBSCOhost, eBook Academic Collection Trial, Academic Search Ultimate). Zkušební přístup funguje nejen v celém NFA, ale do 31. 3. 2017 běží i skrze vzdálený přístup přes konto uživatele. Všem čtenářům KNFA se tak rozšiřují studijní možnosti o více než sto tisíc akademických titulů v angličtině i jiných původních jazycích.