14/07

Vybíráme z novinek fondu KNFA: Kinematografie a stát v českých zemích 1895-1945

Kniha předního českého filmového historika Ivana Klimeše je příkladem sebevědomého dialogu domácího badatele s progresivními tendencemi ve světové filmové historiografii posledních třiceti let, sleduje formování postoje státu ke kinematografii v českých zemích po dobu pěti desetiletí od vynálezu filmu, a to v rovině politické, hospodářské i kulturní. Hlavními tématy knihy jsou otázky regulace oboru (i jejího očekávání ze strany veřejnosti), využití média v politických zápasech i k reprezentaci státu, otázka letitého zápasu o plnou a veřejnou akceptaci filmového média jako kulturního fenoménu, ale i třeba otázka filmového média jako zvláštní „rezonanční desky“, která zesiluje a zrcadlí politické, hospodářské, sociální i kulturní problémy doby. Důsledně zdrojovaný text doplňují pečlivě vybrané a komentované tabulky s kvantitativními údaji a přílohy s edicemi klíčových historických pramenů.

KLIMEŠ, Ivan. Kinematografie a stát v českých zemích 1895-1945. Vyd. 1. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. 575 s. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis, vol. 15. ISBN 978-80-7308-641-1.

Vydáno ve spolupráci s NFA.