13/07

Vzdálený přístup k databázím – Screen Studies Collection

Z důvodu přechodu na novou licenci EZproxy pro vzdálený přístup k filmových databázím a nezbytného nového nastavení ke všem jednotlivým elektronickým informačním zdrojům bude ve středu 13/7/2016 v průběhu dne výpadek těchto služeb Knihovny NFA. Nabídka EIZ bude rozšířena o Screen Studies Collection (ProQuest), která obsahuje jednotlivé kolekce od nového poskytovatele:
— American Film Institute Catalog (AFI) – filmografická databáze zaměřená na americkou produkci
— Film Index International (FII) – filmografická databáze s citacemi
— FIAF International Index to Film Periodicals – bibliografická databáze s fulltexty
Děkujeme za pochopení.