07/06

E-články nově v katalogu KNFA

Začátkem května 2016 začala Knihovna NFA nově zpracovávat a systematicky sledovat e-zdroje: e-články z internetových filmových periodik a blogů. Zpracované e-články tak jsou archivovány a obohaceny o věcný a bibliografický popis.
Mezi vybrané e-zdroje patří například online časopis 25fps.cz, který byl založen studenty olomoucké filmové vědy roku 2007 a pravidelně se zaměřuje na rozhovory, články, reportáže z festivalů, analýzy a recenze českých, ale i světových snímků. Tematicky se časopis zaměřuje především na pozapomenuté, nebo neprávem přehlížené filmy.
Výběr e-zdrojů obsahuje i články z nově vzniklého online periodika Revue Filmového přehledu na portálu Filmový přehled s komplexními informacemi o české kinematografii. Tento portál navazuje na stejnojmenný tištěný měsíčník, který vycházel v letech 1939–2013. Dále jsou to Dok Blog, který je součástí portálu dokrevue.cz a věnuje se teorii a kritice dokumentárního filmu, a Kultura21, nezávislý neziskový e-magazín, který přináší aktuální recenze, reportáže, rozhovory a informace nejen o filmech ale také divadlu, literatuře či hudbě.
Zajímavým zdrojem informací je také online časopis Apparatus, který byl založen v roce 2015 a vychází dvakrát ročně. Je zaměřen na střední a východní Evropu a tematicky se týká filmu, médií a digitální kultury.
Pro uživatele KNFA je tu možnost kdykoliv si po přihlášení do online katalogu stáhnout pdf soubor s fulltextem článku.