13/05

Ochranné reformátování dokumentů ze sbírek Knihovny NFA pojedenácté

Již jedenácté pokračování má projekt Knihovny Národního filmového archivu na záchranu a zpřístupnění českých filmových periodik z minulého století podpořený programem VISK7 2016 Ministerstvem kultury ČR. V letošním roce novou digitální tvář a podobu mikrofilmu získají periodika Interpressfilm, vydávaný Československým filmovým ústavem v letech 1974 až 1990, o rozsahu 20 000 stran, Informační zprávy Státní výroby celovečerních filmů o průběhu natáčení českých filmů v poválečných letech 1945 až 1947 o rozsahu 1 100 stran a celosvětově respektovaný filmový teoreticko-kritický časopis Film a doba z období od 2000 do 2015, jehož zpracování až na úroveň analytickou (článku) navazuje na digitalizaci předešlých 45 ročníků od roku 1955. Bonusem letošního projektu bude kompletní dokončení tvorby OCR u celého obsahu Digitální knihovny NFA, kde zájemci o film a badatelé, čtenáři KNFA, mají v současnosti k dispozici více než 330 000 stran filmového čtení z období 1903 až 2000.

O projektech Knihovny NFA zde