28/04

Pokrok se nedá zastavit

V pátek 06/05/2016 po 15:00 hodině proběhne plánovaný upgrade knihovního systému. On-line katalog KNFA a vzdálený přístup k databázím nebude krátkodobě (cca 4 hodiny) v provozu. S novými funkcionalitami systému uživatele Knihovny NFA seznámíme v Newsletteru. Děkujeme za pochopení.