08/06

Stěhování do nového depozitáře

V létě 2016 (termín bude upřesněn) proběhne po kolaudaci nového budovy depozitáře Národního filmového archivu stěhování sbírek Knihovny NFA z původního depozitáře do moderních prostor. Dovolujeme si upozornit čtenáře, že knihovní fond umístěný v lokaci Hradištko (v on-line katalogu označený dislokací HRAD – 85 % sbírek) bude po dobu stěhování nedostupný. Doporučujeme o potřebnou literaturu pro studium si zažádat v předstihu, tzn. nejlépe v červnu, do konce školního roku. Fond uložený v Praze bude k dispozici, rovněž studovna KNFA bude otevřena dle otevírací doby pro veřejnost, omezení se bude týkat dovozu výpůjček z mimopražského depozitáře. Děkujeme za pochopení.