14/03

Mediální databáze do března 2017

Přístup do mediálních databází  — Anopress.cz (ve studovně, sledovaná média) a Pressreader (Library PressDisplay – i ve vzdáleném přístupu) byl prodloužen na další roční období až do 31/03/2017 díky podpoře Programu MK ČR – VISK8/A 2016 – Informační zdroje v konsorciálním projektu Multilicenční zpřístupnění českých elektronických informačních zdrojů.