01/04

Od 1. dubna 2014 Library PressDisplay

Tato databáze nabízí okamžitý online přístup k více než 2 000 novinovým titulům v 60 jazycích ze 100 zemí světa v den jejich vydání. Přístupna je od 1. 4. 2014 v NFA na celý rok. Uživatelům knihovny je přístupna v osobním kontě čtenáře v menu ZDROJE – záložka EXTERNÍ LICENCOVANÉ ZDROJE.