03/02

Newsletter Knihovny NFA – zima 2016 – rozšíření online služeb

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí uživatelé Knihovny NFA!

Na začátku letošního roku jsme pro Vás připravili celou řadu novinek. Věříme, že uvítáte rozšíření nabízených online služeb, které níže představujeme.

Výsledkem loni realizovaného projektu Zvýšení dostupnosti, inovace a rozšíření informačních služeb Knihovny NFA II (program MK ČR VISK3/2015) bylo vytvoření podmínek pro ukládání a zpracování e-dokumentů z oboru filmu. Co to znamená? Vzniklo úložiště pro digitální objekty, byl rozšířen software knihovního systému o modul pro jejich zpracování a ukládání a zakoupeny dva skenery.

Všechny bibliografické záznamy jsou od nového roku v online katalogu obohaceny o skeny obálek a obsahů nových přírůstků, postupně tak činíme zpětně i u starších knižních titulů a tištěných materiálů. A Vy, naši čtenáři, máte navíc po přihlášení přístup k e-dokumentům. Jsou to skeny vybraných článků s filmovou tematikou z českého tisku a e-born publikace, vše pro Vaši studijní osobní potřebu. V případě potřeby se na nás obraťte, rádi Vám nové postupy a možnosti ve vyhledávání ukážeme.

Dále Digitální knihovna NFA byla Projektem Knihovny Národního filmového archivu na ochranu ohrožených dokumentů a jejich zpřístupnění na nových nosičích X (program MK ČR VISK7/2015) byla v lednu rozšířena o 6 000 stran. Digitální podobu mimo jiné získal časopis Cinemapur z let 1991-1994 (předchůdce Cinepuru) a celá ediční řada Texty, vydávaná Československým filmovým ústavem v letech 1976 až 1989.

Nově aktualizované přehledy licencovaných databází přístupných v roce 2016 i z Vašeho domova naleznete zde

Těšíme se na shledání s Vámi osobně i virtuálně. Á propos v roce 2015 to bylo celkem 42 054 Vašich návštěv!!! Děkujeme za ně a ať se Vám daří.

Vaše Knihovna NFA