08/01

Obohacení záznamů v on-line katalogu Knihovny NFA

Od nového roku bibliografické záznamy filmové literatury jsou v on-line katalogu Knihovny Národního filmového archivu (http://arl.nfa.cz) obohaceny o skeny obálek knih a obsahů nových přírůstků. Tento veřejně přístupný katalog specializované filmové knihovny v současnosti obsahuje na 182 000 záznamů pramenů k více než 29 300 titulů filmů české provenience a snímků uvedených v tuzemské distribuci a festivalech doma i v zahraničí. Uživatelům se tak obsah sbírek přiblíží nejen věcně ale i vizuálně.