07/01

Licencované filmové e-zdroje v roce 2016

Nabídka zahraničních licencovaných filmových databází ve studovně Knihovny NFA a především ve vzdáleném přístupu pro registrované uživatele KNFA poskytuje ověřené filmové informace, které běžně na internetu nejsou volně dostupné. Obsahem databází American Film Institute Catalog (AFIC) a Film Index InternationaI (FII) jsou podrobné faktografické údaje s bibliografickými referencemi ke statisícům filmů a jejich tvůrcům od vzniku kinematografie napříč celým minulým stoletím do současnosti s celosvětovým pokrytím. Fulltextové e-zdroje Adademic Search Complete (ASC), Film and Television Literature Index with Fulltext (FTLI) a FIAF Plus Text přinášejí plné znění publikací a článků v elektronické podobě ze světa filmu a společenských věd. Odborná i laická veřejnost se zájmem o film a kinematografii má tak po celý letošní rok zajištěn přístup k obsahově kvalitním informačním zdrojům pro své badatelské aktivity i ze svého domova. Aktuální přehled všech dostupných databází v Knihovně Národního filmového archivu naleznete na https://nfa.cz/cz/knihovna/licencovane-databaze/.