Program

Dnes (Změnit)
 • So 25/03

  Jeden svět dětem - 1.

  Cyklus → Jeden svět 2023

  moderované pásmo krátkých dokumentárních filmů / dílna rukodělného filmu / 9+

  Festival Jeden svět se vrací do kina Ponrepo a uvede pásmo krátkých dokumentárních filmů pro dětské diváky. Letošním snímkům o lidských právech vévodí témata o životním prostředí, sociálních problémech napříč kulturami i život s handicapem. Uvidíte příběhy o dvojčatech, jedno z nich se potýká s tělesným postižením, Dinovi, který se snaží vyrovnat s rozvodem rodičů, a Jasmíně, jež přichází na to, že člověk může mít více než jeden domov. Během projekce se můžete těšit na moderované vstupy v režii Jednoho světa a posléze bude následovat dílna zaměřená na rukodělný film, během které si každý účastník bude moct osahat filmovou surovinu a vytvořit vlastní film.

  Oáza (Oasis, Justine Martin, Kanada, 2022, 14 min, DCP)
  Na střídačku! (Ref! Replacement!, Tim van Gils, Nizozemsko, 2022, 15 min, DCP)
  Jasmíniny dva domovy (Jasmine´s Two Homes, Inka Achté, Hanna Karppinen, Finsko, 2022, 13 min, DCP)


  Postpráce / After Work

  Režie → Erik Gandini
  Itálie – Norsko – Švédsko 2023 / English, Italian, Korean / CZT / 81 min. / DCP
  Cyklus → Jeden svět 2023

  Vztah lidí k práci je rozporuplný. Na jednu stranu představuje práce pro spoustu lidí na celém světě přítěž a pouhý zdroj obživy. Na druhou stranu přibývá počet workoholiků, pro něž je jejich zaměstnání jedinou životní náplní. Rozvoj robotů a strojového učení by tak mohl být pro celé lidstvo splněným snem, namísto toho však vzbuzuje spíše obavy – nikdo si dnes nemůže být jistý, kdy ho umělá inteligence nahradí. Snímek proslulého režiséra Erika Gandiniho (Švédská teorie lásky) zachycuje různé podoby práce v Jižní Koreji, USA, Itálii a Kuvajtu a pokouší se předestřít odpovědi na existenciální otázky týkající se vyvážení pracovního života a volného času.

  People's attitude to work is contradictory. On the one hand, work is a burden and nothing more than a way to earn a living for many people worldwide. On the other hand, a growing number of workaholics see their jobs as the meaning of life. The development of robots and machine learning could be a dream come true for all humanity, but instead, it brings anxiety – these days no one can be sure when artificial intelligence will replace them. Directed by Erik Gandini (The Swedish Theory of Love), the film depicts different types of work in South Korea, the USA, Italy, and Kuwait. It attempts to present answers to existential questions about work-life balance.


  ANHELL69

  Režie → Theo Montoya
  Kolumbie – Rumunsko – Francie – Německo 2023 / Spanish / CZT / EF / 72 min. / DCP
  Cyklus → Jeden svět 2023

  Debutující Theo Montoya skládá ódu na své rodné město a vypravěčsky vrstevnaté vyznání se kolumbijské kinematografii. Z původně zamýšlené fiktivní dystopie, ve které je nemocný Medellín zobrazen jako pohřebiště ideálů minulosti a fyzické monstrum požírající iluze o budoucnosti, prosakují autentické výpovědi jedné queer generace. Žánrově excentrická osobní vzpomínka listováním v albu vytrácejících se tváří mladých lidí uhranula publikum už na filmovém festivalu v Benátkách.

  In his debut film, Theo Montoya composes an ode to his hometown and a narratively layered confession to Colombian cinema. From the originally intended fictional dystopia, in which the ailing Medellín is depicted as a burial ground for the ideals of the past and a physical monster devouring the illusions of the future, the authentic testimonies of a queer generation seep through. This genre-eccentric personal memoir, which flips through an album of fading faces of young people, captivated audiences at the Venice Film Festival.

 • Program na celý měsíc – Březen 2023