Program

11/2020 (Změnit)
 • 47. týden
 • Po 16/11

  Ponrepo online | Laterna magika – tak trochu jiná archivní akvizice

  Odkaz na stream: https://bit.ly/POlaterna

  Cílem příspěvku je představit několik krátkometrážních filmových materiálů z let 1958 – 1967, které byly součástí představení Laterny magiky, označované za první multimediální divadlo na světě. Materiály jsou součástí akvizice, k níž v NFA došlo v roce 2010 a která obsahuje na 4500 krabic. Část materiálů už byla zpracována díky výzkumnému projektu Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění (2016 – 2019), ale v katalogizaci a archivaci se pokračuje i nadále. Samotná podstata Laterny magiky, kombinující živou hereckou akci s filmovými projekcemi na několik pláten umístěných v prostorách jeviště, klade při zpracování otázky, překračující postupy obvyklé archivářské praxe.

  Večerem provází Tomáš Hála.

  PONREPO ONLINE | Kinu se nic nevyrovná. Zážitek ze sdíleného sledování filmů v kině nelze v online prostředí ničím nahradit - jak emočně, tak prostorově a technicky. V Ponrepu dlouhodobě usilujeme o co nejadekvátnější a nejkvalitnější prezentaci filmového dědictví a současné audiovize. Ve zpřístupňování a smysluplné kurátorské práci ale chceme pokračovat i v těchto mimořádných časech, kdy je kino zavřené. Berte prosím v potaz, že výsledkem je prezentace děl ovlivněná jak naší vzájemnou fyzickou distancí a praktickým uspořádáním našich domácností, stejně tak i technickými limity přenosu (snížený datový tok streamu atd.).

  Doufáme, že si naše skromné PONREPO online užijete. Zůstaňme v kontaktu, opatrujme se a těšme se, až spolu zase usedneme do červených sedaček.

 • 49. týden
 • Po 30/11

  Ponrepo online | Absence ve Videoarchivu VVP AVU: Neoliberální stachanovci

  Projekce bude dostupná ze: https://bit.ly/POvideoarchiv

  Listopadová "Absence ve Videoarchivu VVP AVU" otevírá sérii intervencí, v nichž se přizvaní hosté a hostky budou zamýšlet nad rámcem původní kolekce Videoarchivu VVP AVU a zejména nad tím, jaká díla, umělkyně či koncepty v ní dosud nejsou zastoupeny. Artyčok.TV pozvala k první intervenci socioložku, vysokoškolskou pedagožku a mediální teoretičku Irenu Reifovou. Ta v podobě komentovaného pásma videí nabídne pohled z perspektivy svého výzkumného zaměření, v němž se zabývá vztahem audiovizuální produkce a sociální kritiky převládajících mocenských poměrů ve společnosti. Ve svém výběru pro Ponrepo Online představí díla, která se dotýkají tématu reprezentace práce a pracovních podmínek v současné neoliberální společnosti.

  Program uvede práce Matěje Al-Aliho, Barbory Kleinhamplové a Terezy Stejskalové, Jany Kapelové, Veroniky Čechmánkové, Jakuba Jansy, Zbyňka Baladrána, Matěje Smetany, Vasila Artamonova a Alexeye Klyuykova.

  Pásmo bude dostupné týden od uvedení.

  PONREPO ONLINE | Kinu se nic nevyrovná. Zážitek ze sdíleného sledování filmů v kině nelze v online prostředí ničím nahradit - jak emočně, tak prostorově a technicky. V Ponrepu dlouhodobě usilujeme o co nejadekvátnější a nejkvalitnější prezentaci filmového dědictví a současné audiovize. Ve zpřístupňování a smysluplné kurátorské práci ale chceme pokračovat i v těchto mimořádných časech, kdy je kino zavřené. Berte prosím v potaz, že výsledkem je prezentace děl ovlivněná jak naší vzájemnou fyzickou distancí a praktickým uspořádáním našich domácností, stejně tak i technickými limity přenosu (snížený datový tok streamu atd.).

  Doufáme, že si naše skromné PONREPO online užijete. Zůstaňme v kontaktu, opatrujme se a těšme se, až spolu zase usedneme do červených sedaček.