Pacifiction je tabu

Albert Serra v Pacifikci vzývá duše předků jiné zmírající moci z dějin filmu: Murnauův film Tabu, ocejchovaný smrtí hned trojnásobně. Je to poslední Murnauův film. Je to poslední velký němý film před příchodem zvuku. A samozřejmě, co se týče Polynésie, je to Murnauova osobní píseň o ztraceném ráji. Intoxikovaná exotika: dobří divoši jsou už tady nakažení západní komercí. Tabu – překrásná pohlednice, čím dál temnější, zoufalejší. Od filmu k filmu se Polynésie stále víc noří do noci, od Tabu až k Pacifikci. Murnau, jehož o čtyři roky starší přepychový Východ slunce neměl úspěch, kraluje coby režisérská star své vlastní říši, již krajně ohrožené. S příchodem zvuku stane kinematografie tváří v tvář své první malé smrti.
Hervé Aubron (listopad 2022)

Seznam filmů