AfroFilmes: Entre as estrelas e o ativismo / Mezi hvězdným nebem a aktivismem

Národní filmový archiv pečuje nejen o filmové kopie českých, ale také významných zahraničních snímků. V souvislosti s připomínkami 80 let fungování NFA přinášíme třídenní minifestival AfroFilmes.

Ponrepo představí výběr filmů z kinematografií Angoly, Mosambiku, Brazílie a Portugalska. Tituly z tohoto širokého geografického prostoru spojuje nejen jazyk filmů, kterým je portugalština, ale především režijní či hlavní herecké obsazení herečkami a herci s africkými kořeny. Námětově filmy vycházejí z afrických a afrobrazilských kultur či reflektují důsledky brazilské otrokářské minulosti a evropského kolonialismu. Archivní tituly Aruanda (1960), Barravento (1961), Černý Orfeus (1959) a Sambizanga (1972) promítané z 35mm filmových kopií doplní snímky z posledních dvou dekád: Pobřeží šepotů (2004), Velké kilapy (2012) či Vlak soli a cukru (2016).

Festival AfroFilmes probíhá s podporou Portugalského centra v Praze – Instituto Camões.

Snímky Pobřeží šepotů, Velké kilapy a Vlak soli a cukru jsou díky Portugalskému centru v Praze přístupné zdarma. 

Seznam filmů