lucidní kino

Cyklus filmů věnovaný spektáklu a kinematografii nepopsatelného. Snová logika narativu. Kontroverzní myšlenky i jejich nositelé. Neohrožené tvůrčí vize a nevyhnutelné kolize s dobovými konvencemi. Iniciační okamžiky filmového fanouškovství, zrody a pády populární kultury a komercionalizovaného i undergroundového kultu. Byl Georges Méliès eskamotér, nebo filmový režisér? A je nutné, aby si mezi těmito dvěma póly diváci i samotní autoři museli vybrat? Možná, že pokud vynecháme interpunkci mezi mágem a režisérem, mezi kouzelným trikem a filmem, dojdeme k samotné podstatě kinematografie. Program ve spolupráci s hudebním časopisem Fullmoon.

Seznam filmů