kabinet dr. Švába

Propojení osobnosti surrealisty Ludvíka Švába (1924–1997) – filmaře, scenáristy, dramaturga, filmového publicisty a historika, abychom jmenovali alespoň část Švábových aktivit týkajících se kinematografie, – s Národním filmovým archivem je dlouhodobého charakteru a během předchozích desetiletí nabývalo různých podob. K těm nejtrvalejším patřily pravidelné návštěvy archivního sídla na Žižkově, které začaly na konci roku 1967 a souvisely s jeho účastí coby externího spolupracovníka na činnosti tzv. identifikační komise, jejímž úkolem bylo zjistit totožnost neznámých filmových materiálů v instituci dochovaných. Bohaté zkušenosti a znalosti získané zhlédnutím velkého množství starých němých i zvukových filmů Šváb později zúročil při dramaturgii tematických filmových večerů a cyklů většinou uvedených v kině Ponrepo.

Nejrozsáhlejším projektem byl Cyklus filmů o tanci, který probíhal v letech 1978–1980 a divákům nabídl díla jednak s důrazem na mimořádně zdařilou taneční choreografií, jednak tituly seznamující návštěvníky Ponrepa s prostředím klasického, resp. moderního tance, a to v různé míře kinematografické stylizace. Z původního velkoryse koncipovaného cyklu uvedeme tři v Ponrepu už delší dobu nepromítané filmy, jež pocházejí z odlišného produkčního prostředí a současně dokumentují různorodost filmařských přístupů k zobrazení tanečního umění na filmovém plátně.

Jiří Horníček

Seznam filmů