Oldřich Nový

 

„Ubíhá nám mládí krásné

jako přelud, pouhý sen –

a když jeho vláda zhasne,

zbude nám pak smutek jen.“

 

Oldřich Nový (nedatováno)

 

Z monografie Šárky Gmiterkové O. N., Kristian v montérkách

(NFA, Praha 2022)

Seznam filmů